Geschiedenis

B.Kolk vroeger

De jaren ’50: Het begin

Na de watersnoodramp in 1953 in Zeeland ontstond er een grote behoefte aan vervoerders met kipauto’s om de aangerichte schade te herstellen. Uit het gehele land gingen vervoerders met tot kipauto’s omgebouwde legertrucks naar Zeeland.

Een groot deel van de chauffeurs greep deze kans om zelf een kipauto aan te schaffen om hiermee een onderneming op te starten. R. Kolk sr. was in deze periode werkzaam als chauffeur en ging nadat de schade in Zeeland was hersteld naar de Noord-Oost Polder, waar na de inpoldering een grote vraag naar kipauto’s was ontstaan. Veel van deze gestarte ondernemingen hadden niet de beschikking over het vakdiploma, de benodigde vergunningen en tonnage en bleven aangewezen op het werk in de Noord-Oost Polder.

 

De jaren ’60, ’70 en ’80: een eigen onderneming

Aan het eind van de jaren zestig werd in Nederland een begin gemaakt met de aanleg van een gasleidingnet en ontstond ook hier de vraag naar kipauto’s. Met de in Zeeland en de N.O.P. opgedane ervaring werd door B. Kolk een tot kipauto omgebouwde legertruck gekocht en werd in 1968 met de onderneming gestart. Na het behalen van het benodigde vakdiploma en het verkrijgen van de benodigde vergunning met tonnage werd ook voor vader R. Kolk een kipauto gekocht. Eind 1969 werd het transportbedrijf Fa. Gritter overgenomen en kwam ook zoon Jan in het bedrijf werken. Daarna groeide het kipper¬transportbedrijf tot een aantal van vijf auto’s.

In 1974 werd de rechtsvorm van v.o.f. omgezet in een B.V. In 1983 werd naast het kippervervoer begonnen met het vervoer van containers . Het bedrijf werd opgedeeld in twee verschillende takken.

  • Wegtransport: Nationaal en Internationaal transport.
  • Kippertransport: Nationaal transport van losgestorte wegenbouwmaterialen.

 

De jaren ’90 tot heden

Tot 1994 waren beide takken nog ondergebracht in één B.V. Transportbedrijf Kolk en Zoon B.V. Eind 1994 is deze B.V. opgesplitst in drie aparte B.V.’s

  • Kolk en Zoon Kippertransport B.V. Deze B.V. vervoert uitsluitend losgestorte wegenbouwmaterialen.
  • Kolk en Zoon Wegtransport B.V. Deze tak houdt zich bezig met nationaal en internationaal (geconditioneerd) vervoer. De ondernemers hebben besloten om zich te concentreren op de andere activiteiten en de activiteiten van Wegtransport zijn daarom in 2013 beëindigd.
  • Gebroeders Kolk Holding B.V. De beheersmaatschappij van bovengenoemde B.V.’s.